Jeg er blevet ansat i en mindre virksomhed uden overenskomst. Forleden kom jeg til at nærlæse min ansættelseskontrakt; der står intet om hverken feriefridage eller omsorgsdage. Hvad har jeg krav på efter loven? Jeg er månedslønnet, så jeg mener, jeg er funktionær.

Mange hilsner, den nyansatte

Kære nyansatte!

Ferieloven, som gælder alle lønmodtagere her i landet, bestemmer, at man har krav på fem ugers ferie - hverken mere eller mindre. Feriefridage - eller den sjette ferieuge, som det ofte kaldes - er i Danmark et overenskomstanliggende. Det samme gælder i vid udstrækning omsorgsdage.

Man har kun krav på feriefridage og omsorgsdage, hvis det er aftalt. Det kan være aftalt kollektivt, dvs. i en overenskomst, eller individuelt, dvs. i din ansættelseskontrakt. Er det ikke aftalt, har du ikke krav på noget ud over fem ugers ferie.

Du mener, du er funktionær, fordi du er månedslønnet. Det er en forkert slutning. Funktionær er man kun, hvis man arbejder med den type arbejde, der opregnes i Funktionærloven. Det drejer sig om handels- og kontorarbejde, arbejdsledelse samt visse former for bistandsydelse. Man kan også have aftalt funktionærstatus. At du er månedslønnet er altså ikke afgørende i sig selv.

Men i øvrigt har dette ikke betydning i forhold til feriefridage og omsorgsdage. Funktionærloven indeholder i grove træk kun regler om opsigelse og løn under sygdom. Den berører ikke dine spørgsmål her.

Der er en vigtig undtagelse til ovenstående, og det gælder alvorlig sygdom i familien. Efter "Lov om lønmodtageres ret til fravær fra arbejde af særlige familiemæssige årsager" har man ret til frihed uden løn, hvis alvorlig sygdom eller ulykke (tvingende årsager) gør ens tilstedeværelse "påtrængende nødvendig". Men der er som sagt tale om en form for undtagelse til hovedreglen; det gælder kun i ekstraordinære situationer, og det er frihed uden løn. Det kan derfor ikke rigtig betegnes som omsorgsdage.

Konkluderende kan man altså sige, at feriefridage og omsorgsdage ikke er lovreguleret i Danmark. Vi har ingen generel lønmodtagerlov her i landet, og krav på disse fridage har man derfor kun, hvis det er aftalt på forhånd.