frivilligt arbejde: Palliativt Frivilligt Netværk - en forening, der dækker Fyn med en hidtil ukendt kombination af supplerende frivillig og faglig indsats hos uhelbredeligt syge i eget hjem - ønsker synliggørelse og frivillige mennesker

svendborg: Palliativt Frivilligt Netværk (PFN) er en forening, som er stiftet for cirka to år siden, og som tilbyder en individuel tilrettelagt frivillig indsats hos uhelbredeligt syge i eget hjem overalt på Fyn.

Formålet er, at de borgere, der rammes af uhelbredelig sygdom, og som ønsker at være den sidste tid i eget hjem, kan få tilbudt en kombineret faglig og frivillig lindrende pleje og omsorg.

- Den frivillige indsats handler om at kunne støtte med en medmenneskelig omsorg, tid og nærvær. Typisk efterspørges der hjælp til at "gøre noget" sammen med den syge, fortæller Inge Hansen, koordinator i Palliativt Frivilligt Netværk, og uddyber.

- Det kan være alt fra at køre ud og handle ind sammen, gå tur og lufte hunden sammen eller blot komme lidt uden for og mærke vejr og vind, siger Inge Hansen fra Palliativt Frivilligt Netværk.

Frirum for pårørende

Inge Hansen fortæller videre, at det også ofte handler om, at den frivillige indsats skal støtte pårørende, der har brug for at få nogle timer til egne gøremål. Her etableres der faste aftaler om, at den frivillige kommer ud og sidder hos den syge i hjemmet, mens pårørende er ude af huset.

- Nogle gange er der blot behov for at "være der", den syge ligger og blunder, andre gange har den syge lyst til, at der laves en kop kaffe, og at man kan snakke lidt sammen om det levede liv, siger Inge Hansen og understreger:

- Det er vigtigt at vide, at man ikke skal betragte den frivillige som en besøgsven, at man ikke behøver at være frisk og have overskud, men at den frivillige blot er der, uanset hvor meget overskud den syge har. Tryghed, tid og nærvær er det, som de frivillige tilbyder og tager afsæt i den syges behov.

Inge Hansen, fortæller, at der er mange, der ikke ved, at PFN også tilbyder, der kan komme en frivillig og sidde hos den syge om natten.

Også om natten

- Primært er det ægtefæller eller pårørende, der ikke har fået en god nattesøvn gennem længere tid, og som kan have god glæde af at få nogle nætters sammenhængende søvn. Det, at man ved, at den frivillige kommer klokken 22 og bliver hos den syge til klokken 6 om morgenen, kan betyde, at der falder ro på, siger Inge Hansen.'

Hun tilføjer, at man, modsat vågetjenesterne, ikke sidder de sidste timer, men for en periode i sygdomsforløbet.

Møde i Svendborg

Palliativt Frivilligt Netværk, som har base på Odense Universitetshospital, har også lokaler på OUH Svendborg. Og lige nu tæller foreningen 39 frivillige (29 kvinder og 10 mænd), men der er brug for flere, og i den forbindelse afholder PFN informationsmøde i Vor Frue Kirkes menighedshus den 15. marts klokken 19.

Her vil der ud over en repræsentant for foreningen også komme frivillige, som vil fortælle om deres arbejde. Og i PFN håber man på, at der vil blive vist stor interesse for mødet - ikke mindst fra mænd.

- De fleste af vores frivillige er kvinder, så derfor har vi et stort ønske om, at mænd også kan se en god mening i dette arbejde og vil møde op, slutter Inge Hansen, som er initiativtager til PFN, ligesom hun tidligere har fungeret som koordinator på hospice i Vejle.

  • Af: