Jeg er netop flyttet sammen med min kæreste gennem 2 år. Vi har begge voksne børn fra tidligere forhold, og ønsker at vore børn skal være vore ene arvinger. Dog ønsker jeg at sikre, at min kæreste kan blive boende i huset, hvis jeg dør først. Hvordan kan dette gøres? Hvordan sikrer jeg mig, at mine børn respekterer dette?

NN

Kære NN

Med den seneste ændring af arveloven er det muligt at oprette såkaldte samlevertestamenter. Dette indebærer, at samlevende kan arve hinanden på mange af de samme måder som ægtefæller gør det. Jeg forstår dog dit spørgsmål således, at dit primære ønske er at sikre, at din samlever kan blive boende i huset såfremt, at hun skulle blive længstlevende, men at I i øvrigt ikke skal arve hinanden. Der er dog specificerede vilkår som skal være opfyldt i forbindelse med samlevertestamente, fx at man skal have boet sammen i mindst 2 år før førstafdøde dør.

Der er ved testamente mulighed for at bestemme, at din samlever skal have forkøbsret på ejendommen, således at hun kan købe ejendommen af dødsboet. Det kan i testamente fx bestemmes, at købesummen fastsættes til den seneste offentlige ejendomsvurdering, eller den lavest mulige af afgiftsskattemyndighederne accepterede vurdering, ligesom de øvrige vilkår for handlen ydermere kan præciseres, fx vedr. udarbejdelse af tilstandsrapport, tilbud om betaling af ½ del af ejerskifteforsikring, omkostninger til tinglysning mv.

Såfremt din samlever ikke har mulighed for at købe ejendommen af dødsboet kan det tillige i testamentet bestemmes, at din samlever ydermere skal have en beboelsesret til ejendommen, hvilket indebærer, at hun har ret til at leje boligen af dødsboet. De nærmere vilkår for lejeaftalen kan fastsættes i testamentet, hvorved det fx kan bestemmes, at din samlever til dine livsarvinger skal svare en årlig leje svarende til udgifterne til ejendomsskatter, renovation og forsikring, med et tillæg af 3% af den nyeste offentlige ejendomsvurdering.

Det kan yderligere bestemmes, at din samlever skal have forkøbsret til at købe indbo fra dødsboet.

For nærmere rådgivning vedr. testamente, samt de individuelle behov du mødte have, skal jeg anbefale at du kontakter en advokat.