sexologi: Et lille team bestående af en overlæge og to sygeplejersker fra gynækologisk afdeling på Svendborg/Odense Sygehus har taget initiativ til et sexologisk ambulatorium for at fremme sydfynske kvinders seksuelle sundhed

svendborg: På Svendborg Sygehus er der oprettet et sexologisk ambulatorium. Et initiativ foretaget af overlæge Hector Lopez og de to sygeplejersker, Rikke Juel Lolk og Susanne Pedersen, som alle har flere års erfaring inden for gynækologi samt en anerkendt efteruddannelse i sexologi.

- Vi har igennem årene oplevet, at der i gynækologisk regi var et udækket behov. Hos mange patienter ser vi, at fysiske problemstillinger ofte har forbindelse til nogle sexologiske. Og vi har ikke tidligere haft mulighed for at hjælpe kvinderne, men har måttet henvise til private tilbud - og altså dermed en økonomisk udgift for den enkelte, fortæller Rikke Juel Lolk

- Det er en stor kvalitetsforbedring af vores tilbud til patienterne - samt en anerkendelse af, at vi gerne vil tage seksuelle problemstillinger alvorligt - de skal ikke ties ihjel, understreger Rikke Juel Lolk sammen med Susanne Pedersen.

De to sygeplejersker forklarer, at seksualitet er et meget intimt emne og for mange forbundet med tabu. Og begge understreger igen, at de gerne vil være med til at nedbryde tabuet omkring seksualitet og være med til at fremme de fynske kvinders seksuelle sundhed og trivsel.

Et godt sexliv er lig med livskvalitet

- Et velfungerende sexliv betyder faktisk rigtig meget for det enkelte menneskes livskvalitet, pointerer Rikke Juel Lolk.

Hun peger på resultatet fra en undersøgelse af danskere i alderen 16-95 år. 90 % af de medvirkende oplever, at det seksuelle er meget betydningsfuldt i forhold til deres velvære og trivsel. Og samtidig er seksuelle problemer ret almindelige. Ca. hver tiende dansker har oplevet seksuelle problemer inden for det sidste år.

Hvordan defineres seksuel sundhed?

- Ifølge WHO er seksuel sundhed en tilstand af fysisk, mental og social trivsel relateret til seksualitet. Det kræver en positiv og respektfuld tilgang til seksualitet og seksuelle forhold,

ligesom man skal have mulighed for at have sikre seksuelle oplevelser - fri for tvang, diskrimination og vold, forklarer Susanne Pedersen.

I forhold til seksuel sundhed er der således fokus på seksuel trivsel i alle livets faser ud over fokus på reduktion af sygdomme og uønskede graviditeter.

Falske billeder

For kvinder er de hyppigste sexologiske problemstillinger manglende lyst, fravær af ophidselse og orgasme, samt smerter ved samleje og skedekrampe (vaginisme).

- Seksuelle problemer kan skyldes både biologiske, psykologiske samt sociale- og samlivsmæssige forhold. Vores behandling afhænger naturligt nok af problemernes årsag, som vi sammen med patienten prøver at afdække ved første besøg, forklarer Rikke Juel Lolk.

Hun fastslår, at det - uanset problemernes årsager og sværhedsgrad - er vigtigt at erkende problemerne som det første skridt i behandlingen.

- Det viser sig ofte, at mange har svært ved at søge hjælp til sexologiske problemstillinger. Men man skal absolut ikke "bare" acceptere, at ens sex- og samliv er gået i stå, f.eks. fordi man er blevet ældre eller er kronisk syg. Ens seksualitet er et vigtigt element gennem alle livets faser, pointerer de to sygeplejersker.

Hvorfor er det seksuelle stadig forbundet med så meget tabu?

- Der er så mange ting, der påvirker mennesker i dag - så mange falske billeder om præstation, som gør sex til noget, det slet ikke er, og som de fleste mennesker slet ikke kan identificere sig med, konstaterer Rikke Juul Lolk og Susanne Pedersen.

Hvis man er interesseret i at få en samtale med de to sygeplejersker, kan man henvende sig til egen læge, som vil sende henvisningen videre.

Ambulatoriet er åbent hver tirsdag skiftevis i Odense og Svendborg.

  • Af: