svendborg: Svendborg Rotary Klub, byens ældste, har skiftet ledelse. Ny præsident er tidligere apoteker Hans Ulrik Schaffalitzky de Muckadell, der afløser den afgåede præsident Inge Drost.

Den nye bestyrelse består i øvrigt af følgende:

Præsident elect: direktør Carl Aage Jensen, vicepræsident: oberst Vagn Holm Nielsen, pastpræsident: Inge Drost, sekretær: advokat Claus Olsen, kasserer: projektmanager Jørgen Selchau Foget, ugebrevsredaktør: radiolog Joan Solgaard Sørensen, klubmester: direktør Jørgen Bøgebjerg Jørgensen og Cico: projektchef Steen Wøldige Gade.

Den nye bestyrelse har desuden udpeget følgende som udvalgsformænd:

Klubudvalget: direktør Claus Eriksen, samfundsudvalget: bibliotekschef Birgitte Karmann Roslev, erhvervsudvalget: filialdirektør Uffe Staal Knudsen, internationalt udvalg: projektmanager Jørgen Selchau Foget samt medlemsudvalget: statsaut, revisor Peder Boris Pedersen.
  • Af: