I forbindelse med huskøb har min farfar tilbudt at låne mig 200.000 kr. til udbetalingen. Hvordan kan vi bedst oprette et sådant lån, hvor jeg betaler mindst muligt i renter og afdrag? Og kan beløbet gives som gave?

Hilsen

NN

Kære NN

I tilfælde af gavmilde familiemedlemmer, er der flere måder at konstruere et sådant lån på.

Det mest anvendte er oprettelsen af et rente- og afdragsfrit familiegældsbrev på anfordringsvilkår, kaldet anfordringsgældsbrev. Der betales ingen løbende afdrag, og gælden forrentes ikke. Gælden forfalder, når lånegiveren giver besked herom - heraf navnet anfordringsgældsbrev. Betingelserne for oprettelsen af sådanne gældsbreve er, at gældsbrevet skal kunne opsiges med 14 dages varsel, og at det ikke må fremgå, at lånegiver automatisk giver skattefrigaver indtil gælden er betalt.

Det koster ikke noget at oprette et sådant gældsbrev - ud over evt. omkostninger til advokat - og der er intet krav om tinglysning. Såfremt din farfar ønsker sikkerhed i ejendommen, kan der dog ske tinglysning.

Som det fremgår ovenfor, må det ikke i gældsbrevet fremgå, at gælden automatisk nedskrives hvert år indtil gælden er betalt. Der er dog intet til hinder for, at din farfar ganske "spontant", beslutter sig for at give dig en skattefri gave hvert år til nedbringelse af gælden. Din farfar kan i 2009 give dig skattefri gaver for i alt 58.700,00, som du så kan vælge at anvende helt eller delvis til nedbringelse af gælden. Det kan evt. på selve gældsbrevet anføres, at gælden nedskrives med kr. 58.700,00 - og dette kan i praksis gøres hvert år. Satsen for skattefri gaver reguleres årligt.

Din farfar kan tillige vælge at give hele beløbet som gave på en gang, men i givet fald skal der svares gaveafgift, hvilket svarer til 15% af den del af gaven, der overstiger kr. 58.700,00.

For nærmere rådgivning vedr. udformningen af et familiegældsbrev, vil jeg anbefale, at du kontakter en advokat.